Lắp pin năng lượng mặt trời cho nhà nuôi yến nối lưới

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới cho nhà nuôi yến ở Long An

Tên dư án: Lắp đặt Pin năng lượng mặt trời 3 kWP cho nhà nuôi yến ở Long An
Ngày bắt đầu: 09/08/2019
Ngày kết thúc: 12/08/2019
Địa điểm: Long An
Chủ đầu tư: TRẦN KIM BÌNH
Một số hình ảnh tiêu biểu: